Sollerömacken

SOLLERÖMACKEN
Besöksadress: Sundsvägen, Sollerön

Sollerö Petroleum AB
Box 1
792 05 SOLLERÖN

Försäljnings­rapport Macken

Försäljnings­rapport Macken

Försäljningsrapport från SOLLERÖ PETROLEUM AB
Sollerömacken

Sollerömacken

Den första rapporten efter byte av leverantör den 1 oktober 2021. Rapport sker kvartalsvis.Totalt från 2012 har ...
Sollerömacken

Sollerömacken

Försäljning september-12-- september-21: Bensin 2 705 616 liter, diesel 1 890 117 liter, totalt 4 595 733 liter
Sollerö Petroleum AB informerar

Sollerö Petroleum AB informerar

En väl fungerande mack blir nu ännu bättre Från och med den 1 oktober är det Ess Oljeorder Bränsle AB som hand- ...