Sollerö Hembygdsgård med sommarcafé

Hembygdsgård med samlingar, sommarservering, vandringsled.

Kaffeserveringen större delen av sommaren.
De flesta av byggnaderna är också öppna för besökare.

Kontaktperson: Karin Bond
Adress: Budgatu 28
Postadress: 792 90 Sollerön

Hembygdsgården i 1700-tal allmogestil
11 byggnader samt skvaltkvarn. Utgångspunkt för vandringsled över vikingagravfält. Samlingarna omfattar byggnader, redskap och verktyg (Kategori bygdemuseum).
Besöksadress: Bengtsarvet, Sollerön.

Sollerö textilsamling
Innehåller dräktdelar, band, vepor m.m.
Besöksadress: Ligger i Företagshuset mitt emot Sollerö kyrka

http://www.sollero-hembygd.se/

Övrigt: Programverksamhet, Utgivare av krönikan Sool-Ön.