Service BID – Nytt projekt ska skapa bättre samverkan och förutsättningar för lokal samhällsservice på Sollerön

Nytt projekt ska skapa bättre samverkan och förutsättningar för lokal samhällsservice på Sollerön.

Onsdag eftermiddag den 6 maj 2020 samlades ett 30 tal intressenter på Sollerö hembygdsgård i syfte att lära känna utvecklingsprojektet Service BID. En internationell arbetsmodell för centrumplatsutveckling som genomförts på ett 20-tals ställen i Sverige, bl a Rättvik och Orsa.

Ordförande för Sollerö sockenförening Staffan Bond började med att ge en bakgrund till projektets tillkomst. De tillresta nationella samordnarna för Svenska stadskärnor presenterade projektets innehåll och arbetsprocess på sju olika steg innan platsvandringen startade..

Målet är att skapa en finansierad affärsutvecklingsplan för förbättringsåtgärder som arbetsgrupperna för de fem olika fokusområdena identifierar. Samt en samverkansorganisation som tar vara på alla goda krafter och idéer i lokalsamhället samtidigt som de skapar tydliga underlag och kontaktvägar i dialog med kommunen. Projektets fokusområden är;

1. Platsvarumärket – Identitet, profil, positionering och image
2. Utbud – Butiker, aktiviteter, upplevelser och service
3. Plats – Funktion, utseende och utformning
4. Tillgänglighet – Transporter, framkomlighet och öppettider
5. Rent, tryggt och säkert – Underhåll, välkomnande och förbyggande brottslighet

Projektet kommer fortgå under 18 månader med Jon Böhlmark och Daniel Nilsson som lokala processledare. Tilda Magnusson är projektledare på Region Dalarna och Karin Eriksson representerar Mora kommun. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Dalarna och Mora kommun.

Under närmare två timmar promenerade deltagarna från hembygdsgården till Centrum/Båkkan, stannade till vid olika platser och diskuterade olika perspektiv om vi är nöjda med nuvarande status på platsen eller ser förbättringspotential.

Vidare är ambitionen att alla invånare, aktörer och intressenter som vill och kan bidra med goda idéer för utveckling av Sollerön ska kunna komma till tals i de olika arbetsgrupperna som nu ska skapas i nästa steg. Projektet arbetar efter en processmodell som kommer leva vidare efter projektets gång.

Representanterna för svenska stadskärnor som utgår från Skåne och besökte Sollerön för första gången upplevde en försiktig och ödmjuk publik. Där upplevelsen av att det pågår många aktiva samtal men samverkan och kraftsamling tillsammans har stor utvecklingspotential. Även centrum med trafiksäkra inbjudande mötesplatser har stor förbättringspotential.

Som avslutning vandrade sällskapet in i kyrkan och drack kaffe med bulle till tonerna av Visa från Utanmyra, framförd av Claes Meyer på klarinett.

Deltagarna uppmanas nu att delge Jon eller Daniel sitt intresse av att medverka i någon av de fem olika fokusgrupperna.

Vill man komma i kontakt med projektet går det bra att höra av sig på nedanstående kontaktuppgifter.

Vi ses på ön. Hälsningar Daniel och Jon. Kontaktuppgifter: Daniel 0702155555, daniel@bodani.se. Jon 0702323050, jonbohlmark@gmail.com

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

REGION DALARNA

SVENSKA STADSKÄRNOR

2020-05-26 13.00