Säsongsstarter: SPF:s bingo, gymnastik och måndagsmöten!

Sollerö Pensionärsförening informerar
Återkommande aktiviteter våren 2019.
21 januari startar MÅNDAGSMÖTEN på Stoltgården, kl. 13.00-15.00 därefter varannan vecka

22 januari startar BINGO i Sockenhuset, kl. 15.00 därefter varannan vecka

23 januari startar GYMNASTIKEN i Sockenhuset, kl. 13.30

VARMT VÄLKOMNA !

2019-01-10 11.05