S ställer in första maj-tågen p.g.a. coronaepidemin

Ett tungt beslut
Socialdemokraterna ställer in årets första maj-demonstrationer på grund av spridningen av corona.
Socialdemokratiska försvarsministern Peter Hultqvist från Borlänge säger att det är ett tungt men nödvändigt beslut att fatta.
Lyssna på SR inslaget: S ställer in första maj-tågen: Ett tungt beslut 0:51 min

2020-03-27 10.00