Från fäbod till by!
Ryssa var hemfäbod för folk från Sold och Utmeland från 1500-talet och en bit in på 1900-talet. Siljan och Ryssån har alltid spelat en stor roll för byn. Rätten till sikfiske (Ryssingfiske) i Ryssån vållade redan på 1400-talet dispyter mellan Vikabor och Soldbyggare. Fisketraditionen lever vidare för ofta syns Ryssabor i topp när det gäller metartävling och pimpelfiske.
Idag finns ca 90 gårdar i Ryssa och det bor 152 personer i byn. En ökning med 5 när vi jämför 2018 och 2019. Ryssån användes förr också till flottning och idag har ån två kraftverk som drivs av Älvdalens Besparingsskog. Mitt i byn ligger BromanGards Café som tillhandahåller Bed & Breakfast samt antik/kuriosa.

Jack Gottling som är ordförande i Ryssa Byförening, berättar vad som händer i Ryssa under ett normalår.

”Majstångsresningen på Midsommardagen är förstås höjdpunkten med allt som hör till ett midsommarfirande. Mitt i sommaren arrangeras mästerskap i Kubb och i augusti är det Byloppis. Självklart håller vi hårt på traditionerna med en fisketävling. Den årliga tipspromenaden är populär. Vi sköter om Bystugan som brukas för fester och sammankomster och vi har en bastu som används flitigt när det inte är pandemi. Ryssa Allianskapell nyttjas för musik och gudstjänster. Förra sommaren gjorde vi i ordning en boulebana i anslutning till majstången och i Ryssnäs arrangeras årligen en simskola för barn. Nu i vinter finns finfina skidspår uppdragna på cykelstigen till Vika.

Jack har sällskap i styrelsen av: Johan Danielsson v. ordf, kassör Maria Ljung samt ledamöterna Ingmar Björn, Siwert Wellert och Frank Letterström. Suppleanter är Sören Brotters och Rikard Stolt. ”Besök vår hemsida www.ryssa.nu om du vill veta mer,” säger hela styrelsen!