REV: Förändringar i Siljansbygden – Vi hjälper dig med din vägförening – Informationsmöte och kurs den 9/10 i Mora – Föranmälan senast 3 oktober!

Många vägföreningar i Siljansbygden står inför faktumet att kommunen inte längre kan sköta de enskilda vägarna på samma sätt som gjorts i årtionden. Det innebär att gamla “sovande” vägföreningar kommer att behöva startas upp på nytt.
För en omstart krävs ofta en ny lantmäteriförrättning för att bestämma vilka fastigheter som ska vara med och vilka andelstal de ska ha. En förrättning är ofta dyr men om kommunen är villig att betala förrättningen så är mycket vunnet.

För att hjälpa dessa blivande föreningar står Riksförbundet Enskilda Vägar(REV) berett att informera om fördelarna med det ideella engagemanget som kan utveckla vägnätet hos er.

I samband med vår Fördjupningskurs i enskild väghållning bjuder vi till samtal med vägföreningarna i Siljansbygden där vi berättar om hur ni bäst kan driva en vägförening med hjälp av REV.

Mora Hotell & Spa, Strandgatan 12, onsdag 9 oktober kl. 13-16

Föranmälan krävs till kansliet@revriks.se senast 3 oktober, skriv Siljansbygden i ämnesraden.

Vill ni även gå kursen senare på kvällen anmäler ni er till den via REVs hemsida.

www.revriks.se

2019-09-27 15.00