Rekordmånga fall av harpest i Dalarna: ”Vi har nog inte nått peaken än”

Hittills i år har 270 fall av harpest rapporterats in i Dalarna. Det är fler än någonsin tidigare rapporterats.
– Det är betydligt fler än det tidigare toppåret, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Falu lasarett till SVT Dalarna.

Orsaken bakom utbrotten av infektionssjukdomen harpest är oklar, men man vet att utbrott går i vågor. För två år sedan rapporterades endast två fall av sjukdomen i länet.
– Man vet tyvärr inte varför det blir såhär, vissa år är det fler än andra, säger Helena Ernlund.

Fler fall väntas komma
Peaken för årets harpest utbrott verkar inte heller vara nådd, september månad är vanligen när det rapporteras flest fall under året.
– Vi förväntar oss att det kommer fler fall, visst kanske det har varit en tidigare topp i år, men vi tror inte att peaken är nådd, säger Ernlund.

I Sverige är antalet fall av harpest uppe i 560 totalt. 2015, rapporterades hela 859 fall i landet, då Norrbotten och Västerbotten hade stora utbrott med över 400 fall.

Mora står ut
I Dalarna har flest personer insjuknat i trakterna kring Mora. Tidigare har det varit vanligare att de som bor i områden kring Västerdalälven drabbats. Det är oklart varför det är så många fall i år i Mora .
– Det kan handla om värmen från fjolårssommaren, att det lett till fler mygg, men man vet inte säkert, säger Helena Ernlund.

FAKTA – Människan kan smittas på flera olika sätt
• Bett av en smittad mygga eller annan insekt
• Direkt beröring med ett smittat djur
• Inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
• Intag av smittat vatten.

LÄS MER:
Sollerö-Nytt: Utbrott av harpest i Ryssa – cirka 10 personer smittade

2019-09-03 10.30