Regeringen: 2,2 miljoner extra till kamp mot granbarkborrar

Extra pengar till granbarkborrar
Regeringen skjuter till 2,2 miljoner kronor från det nationella skogsprogrammet till bekämpningen av granbarkborren. Granbarkborrarna är ovanligt många och tidiga i år. Lite nederbörd och låga grundvattennivåer har försämrat granarnas motståndskraft. Förra året skadades 3-4 miljoner kubikmeter skog.
En av de viktigaste åtgärderna mot skalbaggarna är att hitta och rensa bort skadade träd. Skogsägare riskerar böter om de inte senast den 1 juli har rensat bort all fälld skog efter stormen Alfrida tidigare i år.

2019-06-26 13.00