Rapport från Sollerö IF

2018 närmar sig sitt slut och vi kan börja summera året som gått som en fin utveckling för föreningen där bl.a. upprustningen av Parken tog fart där vi genomförde takförsegling, fasadupprustning, sportgolv, fasadbelysning, påbörjade elsanering samt ventilation.
Ett färdigställande av “sporthallen” är i planeringsfasen.
En stor förbättring för föreningen var att vi anställde kanslipersonal och upprättade ett kansli för att kunna utveckla Siljan Runt och den övriga verksamheten.
En genomgång av Siljan Runts depåer samt logistik och innehåll har medfört en enklare hantering kring loppet.
Aktivitetsveckans stora intresse i början av november gav mersmak i SIF:s ambition i att flera olika träningsformer skall finnas under SIF:s verksamhet.
Snön har börjat falla och fortsätter det så är spårgruppen redo att spåra.

Sollerö IF vill önska alla en God Jul och Gott Nytt År!

Tillsammans är vi starka

Magnus Birkeholm
Ordförande Sollerö IF

2018-12-10 16.00