PTS: 136 miljoner i bredbandsstöd till glesbefolkade områden

I år ska 136 miljoner kr fördelas i bredbandsstöd till fyra regioner, meddelar Post- och telestyrelsen(PTS). Det är Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland som får dela på pengarna. Myndigheten ska fördela stöd till att bygga ut bredband under de närmaste tre åren, enligt regeringen beslut.
Bredbandet riktas till glesbefolkade områden där det bedöms att kommersiella bolag inte kommer att bygga ut bredband under de närmaste tre åren.

2020-02-04 10.05