EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden

Den 15 april 2020 beviljade Länsstyrelsen Dalarna vår ansökan om projektstöd för utveckling av Sockenhuset. Medlen kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-20, som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Så här beskrev vi kortfattat projektet i vår ansökan.

”Utveckla Solleröns gamla slitna kommunalhus till ett sockenhus för alla, en modern samlingspunkt för hela bygden. Ombyggnad, nyinstallationer och förbättringar ska göras för att Sockenhuset ska bli mer ändamålsenligt och attraktivt och fungera som mötesplats för boende i socknen och för besökare.”

Den totala kostnaden för projektet är 488 333 kronor. Av detta kommer 326 583 kronor från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling, 110 000 kronor är medfinansiering från Mora kommun och 51 750 kronor är Sockenföreningens egen insats.

Målet för projektet är ombyggda, förbättrade och mer ändamålsenliga lokaler. Det ska resultera i ökad attraktivitet, fler aktiviteter och besökare, kulturellt lyft, förbättrad service, energibesparingar samt ökad uthyrning som ger intäkter och ekonomisk stabilitet.

Projektet består av följande investeringar: anslutning av fiber med fri wifi, nytt serveringskök, förbättring av värme-/fläktsystem, nya förråd, nytt låssystem, ny belysningsarmatur, målningsarbeten, renovering av golv samt utvändiga förbättringar av tak och fönster.

Slutdatum för projektet är den 31 december 2021.