Pisa: Fortsatt uppåt för svenska elever – Skillnaderna ökar mellan de bäst och de sämst presterande eleverna inom läsförståelse och naturvetenskap

Fortsatt uppåt för svenska elever
Den positiva treden i Pisa-mätningarna fortsätter efter trendbrottet 2015. Svenska 15-åriga skolelever presterar bättre än i föregående mätning. Det visar den senaste undersökningen.
Svenska elever presterar bättre i såväl matematik som naturvetenskap och läsförståelse jämfört med föregående mätning 2015. Sverige har nu i princip återhämtat sig från den kraftiga nedgången under början av 2000-talet.

Samtidigt ökar skillnaderna mellan de bäst och de sämst presterande eleverna inom områden som läsförståelse och naturvetenskap.

FAKTA – Detta är Pisa-undersökningen
Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15 åringars förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap.

Den genomförs vart tredje år och resultaten presenteras med ett års fördröjning.

Pisa drivs av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nationellt ansvarig är Skolverket.

Drygt 5 500 elever har deltagit, fördelade på 223 skolor, i Pisa 2018.

Den stora majoriteten av de svenska eleverna, 96 procent, gick i årskurs 9 när de skrev proven. Eftersom det alltid är 15-åringar som testas är det årskullen född 2002 som svarade i Pisa 2018.

Totalt har cirka 600 000 elever i 79 länder eller regioner svarat på frågorna i Pisa. Elevgruppen representerar hela 32 miljoner elever.
Källa: OECD och Skolverket

2019-12-03 10.00