Över 1 200 viltolyckor i november i de tre länen Dalarna, Värmland och Örebro

Många viltolyckor
Det har varit många viltolyckor i de tre länen Dalarna, Värmland och Örebro under november månad visar en sammanställning som polisens kontaktcenter gjort. Över 1 200 olyckor har registrerats och trenden fortsätter.

Lyssna på SR Dalarna inslaget: Över 1 200 viltolyckor i november 0:35 min

2019-12-04 16.05