Oro för neddragningarna i äldreomsorgen inom Mora kommun

Besparingar oroar
Oron växer för de kommande neddragningarna inom äldreomsorgen i Mora kommun. Läs mer:
INSÄNDARE: Vad är det som händer i äldrevården i Mora kommun?
INSÄNDARE: Vad är sant och vad är rykten?

LÄS MER:
INSÄNDARE: Vad har hänt? 2020-01-02 12.10 3 Socialnämnden i Mora kommun står inför hårda besparingar även 2020
Socialnämnden i Mora kommun måste spara 40 miljoner kronor
Stora besparingar inom äldreomsorgen i Dalarnas kommuner – Störst besparingar i Mora kommun
Beslutsärenden: Tjänsten måltidsabonnemang på Mora kommuns trygghetsboenden upphör helt vid årsskiftet 2020/2021
Socialnämnden i Mora kommun står inför hårda besparingar även 2020

2020-01-15 13.05 Uppdaterat: 16.00