Odla skog för att undvika skogsbränder – går det?

Efter sommarens katastrofala bränder så har en debatt startat om hur vi odlar skog i landet. Det finns i dag förespråkare för mer lövskog eftersom den typen av skog inte antänds lika lätt som barrskog. Framtidens lösning skulle då kunna vara att skogsbrukarna planterade mer lövskog. Men här protesterar skogsägarna eftersom lönsamheten kraftigt skulle minska.
En skogsbrand är en tragedi för de som är drabbade. Arv sedan generationer går upp i rök. Elden kan ta en privatbostad för någon som bor i skogen. Det innebär familjetragedier överallt, det finns ingen som vinner, säger skogsägaren Albin Gunnarsson från Fornåsa i Östergötland.
Ska vi i framtiden ha tät granskog, eller ska vi ha tall, eller en blandning av barr och lövträd? Efter sommarens många bränder pågår en debatt om vilken skog vi ska ha för att brandrisken ska minska eller att bränderna blir lättare att släcka.
– Ur brandbeteende synpunkt så är det lövskog som brinner sämst och är den dämpande faktorn, säger skogsägaren och experten på skogsbränder Annie Johansson till SVT.
– En odlingsform som förhindrar bränder är inte möjlig, säger David Rönnblom hos skogsjätten Holmen till SVT.

Expert på skogsbränder
Annie Johansson från Gislaved är skogsägare och en av landets främsta experter på skogsbränder. Hon är utbildad i ämnet i Kanada, ett land som är en föregångare när det gäller bränder i skog och mark.
Hon var också sakkunnig vid de katastrofala bränderna i Dalarna i somras. När vi följer med henne på en skogspromenad beskriver hon vad det är som brinner lättast:

Annie Johansson, expert på skogsbränder, berättar vilken typ av skog som brinner lättast. Foto: SVT
– Jag planerar inte för att minska brandrisken. Hur skulle jag kunna göra det? Det skulle kunna starta en brand genom att solen lyser på en glasflaska som någon har kastat,. Jag tror inte att det stora ligger i hur skogen är beskaffad. Vi har alltid haft gran och tallskog och även blandskog, säger skogsägaren Albin Gunnarsson till SVT.

Ser ingen förändring
Albin Gunnarsson, med 110 hektar skog, tror inte på någon förändring i dagens skogsbruk. Det gör inte heller representanten för skogsjätten Holmen skog. Holmen som har över en miljon hektar skog.
– För mig är det en intedebatt. Om man ser på det här året så har det brunnit i lövrika skogar, granskogar och i unga skogar. Det har också brunnit i riktigt gamla naturtallbestånd. Så man kan inte se någon skillnad mellan olika skogstyper, säger David Rönnblom hos Holmen skog.
– Det allra mesta brinner och det kan ta sig in i riktigt täta lövskogar, men det går så otroligt sakta, för lövskogen dämpar jättemycket, säger skogsägaren och experten Annie Johansson.

Delar av miljörörelsen är också kritiska till dagens skogsbruk. För mycket så kallade monokulturer, en sorts barrskog i samma ålder, gör att det brinner lättare menar dem.
– Är man ett väldigt stort skogsbolag så har man målsättningen att öka vinsten, då kan skogsbränder och naturvärden komma i skymundan, säger nyblivna riksdagsledamoten för Miljöpartiet, Rebecka le Moine (MP).
– Det är inte rimligt att helt förändra skogsbruket för att förhindra brand för då har vi tappat skogsvärdet. Så det är inte en aktuell åtgärd, säger David Rönnblom hos Holmen skog.

Se inslaget: Länk

2018-11-07 14.00