Nyheter från Sollerön: Tillstånd sökt för en mobilmast vid reningsverket

Tillstånd sökt för ny mast
Ett bolag har ansökt om bygglov för att få tillstånd att bygga en mast nere på kommunens mark vid reningsverket på Sollerön. Enligt planritningarna blir masten 60 meter hög. Några ortsbor på Sollerön har reagerat då masten kommer att bli väldigt synlig och störa utsikten mot Gesundaberget och fastlandet.
Mora kommun har endast kontaktat angränsande markägare till tomten och inte gått ut på en bredare front för att informera de som bor i närheten, vilket har orsakat irritation.

Det har också varit förlag från ett annat bolag om en mobilmast vid Sollerö idrottsplats. Men inget är klart där hur det blir.

2018-11-15 13.00