Nyheter från Sollerön: Oro för hur besparingarna slår mot skola, hemtjänst och åldringsboenden

Oro
Alla förslag om besparingar och liknade orsakar oro på landsbygden runt om i landet. För det är oftast där besparingar görs av kommuner. Runt om i Dalarna, som i landet i övrigt, läggs en massa offentlig service ner, t.ex. byskolor, deltidsbrandkårer och brandvärn m.m. Och de senaste månaderna har det bl.a. diskuterats att lägga ner byskolor runt om i Dalarna och i går togs beslutet att lägga ner byskolan i Djura trots stora protester från föräldrar m.fl i Leksands kommun.

Även i Mora kommun har det nu kommit besparingskrav på skolan och åldringsvården. Läs mer:
Nästa sparchock i Mora kommun – Socialnämnden måste spara nästan 47 miljoner kr – hemtjänst och särskilda boenden drabbas
Mora kommun behöver spara nästan 4,5 miljoner kronor på för- och grundskolan

Fattas pengar
Socialchefen Marie Ehlin säger till SVT Dalarna:
– Vi måste minska våra kostnader, men ambitionen är att våra brukare ska få lika bra vård och omsorg som tidigare.
Den 10 april ska socialnämnden i Mora kommun ta ställning till besparingsförslagen.
– Jag tror att förslaget kommer gå igenom, säger socialnämndens ordförande Malin Höglund(M).
LÄS MER: Neddragningar inom Moras socialnämnd – drygt 46 miljoner kronor ska sparas in på två år

Hur slår besparingarna?
Hur besparingarna till slut kommer att slå och ev. drabba invånarna i Sollerö socken oroar många. Att det kommer att bli sämre tror de flesta som man frågar. Och allt fler tycker att nu är det nog hög tid att höja kommunalskatten!

2019-04-09 10.30