Nyheter från Sollerön: Förslag till beslut för naturreservat vid Agnmyren

Förslag till beslut för naturreservat vid Agnmyren
Länsstyrelsen i Dalarnas län har utarbetat ett förslag till beslut, samt skötselplan
för Agnmyrens naturreservat i Mora kommun.
Beslut om naturreservat med föreskrifter fattas av landshövdingen i Dalarnas
län.
Ett läs ex. av planen finns att läsa på Servicepunkten(sockenkontoret), Sollerö Sockenhus!

2018-08-09 10.00