Nodava renoverar Solleröns VA-nät

av | 7 feb, 2022 | Aktuellt

Nodava kommer med preliminär start vecka 7 påbörja renoveringsarbeten på VA-nätet på Sollerön. Ledningsnätet är föråldrat och det läcker in grund och regnvatten i avloppssystemet. Syftet med renoveringen är i huvudsak att minska inläckaget på avloppsnätet och andelen grund- och regnvatten till reningsverket. Arbetet är också förebyggande för kommande projekt då Utanmyra och övriga byar ska anslutas till det kommunala VA-nätet, enligt Mora kommuns VA-plan.

Har du stuprör som är kopplade på avloppsnätet?
I så fall önskar vi att du kopplar bort dem, eftersom de belastar nätet onödigt mycket. Även dräneringar tillför stora mängder vatten till nätet, det gör i sin tur att risken för översvämningar i fastigheter ökar om det skulle bli stopp i avloppet.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Nodavas Kundservice 020-55 27 00.

Aktuell information finns på www.nodava.se