MSB: Stor ökning av antalet skogsbränder i Sverige under den senaste 5-årsperioden

Miljontals hektar har brandskadats
Antalet skogsbränder har ökat kraftigt i Sverige under den senaste femårsperioden. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

Under 2019 ryckte räddningstjänst ut till 5 296 bränder i skog och mark i Sverige. Det är klart högre än genomsnittet för den senaste 20-årsperioden.

Mellan 1998 och 2014 ryckte räddningstjänsten ut i genomsnitt 4 880 gånger per år till bränder i skog och mark. Under den senaste femårsperioden har antalet utryckningar varit klart fler. I genomsnitt ryckte räddningstjänsten ut för att släcka bränder i skog och mark 5 297 gånger per år mellan 2015 och 2019. Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med genomsnittet för de 17 närmast föregående åren.

Bränder efter skogsarbete problematiska
De skogsbränder som orsakas av gnistbildning och liknande i samband med skogsarbete uppfattas ofta som särkilt problematiska för räddningstjänsten även om de är förhållandevis få.
– Den stora nackdelen med dem är att de oftast startar djupt inne i skogen, det finns mycket skog runt omkring och vi har lång och svår väg dit, säger Björn Johansson som är brandingenjör vid räddningstjänsten i Karlstad, till SVT.

De år med allra flest utryckningar under hela perioden var 2003 med 8 022 utryckningar samt 2018 med 7 969 utryckningar.

Störst skada 2018
De år då bränderna orsakat mest skada på produktiv skogsmark är 2018 då bränderna omfattade 215 771 602 kvadratmeter, 2014 omfattades 104 980 838 kvadratmeter och 2006 då 46 458 057 kvadratmeter påverkades av brand.
Se SVT inslaget: Stor ökning av antalet skogsbränder i Sverige

2020-06-30 14.00