Miljonstöd föreslås efter skogsbränderna i somras – Skogsägare ska ersättas med 72 milj kr

Branddrabbade skogsägare ersätts
Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på hur branddrabbade skogsägare i Gävleborg, Dalarna och Jämtland ska ersättas, med totalt 72 miljoner kronor.
44 milj kr ska gå till ökade kostnader för avverkning och transport, 3 milj till stöd för utmärkning av gränser, 15 milj till vägnätet och 10 milj kr till kostnader för separat hantering av brandskadat virke i industrin.
Stödet ska stimulera skogsägare att snabbt få ut virke ur skogen, innan en “massförökning av insekter riskeras”, säger Skogsstyrelsens generaldirektör.

2018-10-09 13.00