Markradar Bengtsarvet

En unik möjlighet att upptäcka mer om vikingatiden på Sollerön!

I juli 2020 Sommaren 2021 kommer ett internationellt team att genomföra en markradarundersökning av områden på Bengtsarvets vikingagravfält. Områdena har valts ut av arkeologerna Mathias Bäck och Marta Lindeberg. Den vetenskapliga utrustningen tillhandahålls av Stockholms universitet och leds tekniskt av professor Peter Jansson. Personal från ett stort engelskt, arkeologiskt företag, Wessex Archeology, kommer att genomföra undersökningen och analysera resultaten.

Alla i teamet arbetar utan kostnad för oss men det finns resor och andra kostnader som skall täckas. Därför måste vi samla in 40 000 kr för att finansiera dessa.

Detta är en unik chans att öka vår kunskap om vikingatiden på Sollerön. Mer information finns på vikingagruppens Facebook-sida.

Eventuella bidrag för att finansiera projektet skall skickas till Sollerö Hembygdsförenings bankgiro 5375-1814 eller Swish 123 671 4570. Märk insättningen ”Markradar”. Alla bidragsgivare kommer att omnämnas i slutrapporten.

Läs mer:

Projektbeskrivning
Kommer Vikingatidens gravplats att avslöja mer av sina hemligheter
Markradarteknik TC