Mångbergs samfällighetsförening: Handlingarna till ordinarie föreningsstämma finns nu på sockenkontoret!

Handlingar till ordinarie föreningsstämma finns nu att läsa på Servicepunkten (Sockenkontoret), Sockenhuset.

MÅNGBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2020-08-19 14.30