Många skogsbränder orsakas av skogsmaskiner

Så mycket som var tionde skogsbrand kan vara orsakad av skogsarbete. Detta trots att de stora skogsbolagen jobbar aktivt med att förhindra brand i skogen. Det uppger räddningstjänsten i Karlstad.

Tre av de största skogsbränderna i Sverige under de senaste tio åren bedöms vara orsakade av arbete med skogsmaskiner. Den största, branden i Västmanland under 2014, omfattade hela 14 000 hektar. Det har lett till att skogsnäringen i stort arbetar aktivt med att förhindra att bränder uppstår som en följd av skogsarbete.
– Ofta tar vi av band, slirskydd och kedjor på maskinerna. Vi ser till att entreprenörerna har extra brandskyddsutrustning med sig, tillgång till extra vatten och så har vi brandvakter som följer arbetet under dagen och också stannar kvar efter att arbetet är utfört, säger Hanna Wickberg som är produktionsledare på Moelven skog i Värmland, till SVT.

Avverkningar stoppas
Är brandrisken extremt hög stoppas ofta avverkningar helt. Men trots detta så orsakar skogsbruket ett betydande antal skogsbränder varje år.

Enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet(SLU), så svarar branschen för 2,2 procent av de skogsbränder som räddningstjänster behöver rycka ut till. Men räddningstjänsten i Karlstad bedömer att branschen svarar för fler bränder än så.
– Det finns uppskattningar om att mellan fem och tio procent av skogsbränderna är orsakade av skogsmaskiner, säger Björn Johansson som är brandingenjör på räddningstjänsten i Karlstad.

Hela 40 procent av den totala brända skogsarealen är ett resultat av bränder som startats i samband med arbete med skogsmaskiner. Det framgår av SLU:s rapport, Skogsbränder orsakade av skogsmaskiner, från 2018.

FAKTA – Bakomliggande orsak till bränder i skog och mark i Sverige, 2008-2017
Statistiken omfattar både gräsbränder och skogsbränder.
Okänd 36 %
Annan eldning 17 %
Avsiktlig brand 12 %
Grillning eller lägereld 10 %
Annan 5 %
Barns lek med eld 5 %
Blixtnedslag 4 %
Övriga gnistor 3 %
Återantändning av tidigare brand 2 %
Rökning 2 %
Tåginbromsning 2 %
Fyrverkerier eller pyroteknik 1 %
Fel i utrustning 1 %
Självantändning – biologisk eller kemisk 1 %

Förklaringar
Annan eldning avser till exempel bränder som uppstått efter kontrollerad eldning av gräs och bråte i trädgården.
Avsiktlig brand gäller framförallt anlagda bränder.
Övriga gnistor kan till exempel gälla gnistor från arbetsmaskiner, men även en del av tåginbromsningar hamnar här i statistiken.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB)

I klippet nedan berättar Moelven skogs produktionsledare om vad som kan orsaka bränder i samband med arbete i skogen:
Många skogsbränder orsakas av skogsmaskiner

2020-06-30 14.05