Lärarbristen – Många svenska kommuner saknar fortfarande lärare

Lärarbristen i grundskolan är trots satsningar fortfarande ett stort problem, enligt en enkät som Ekot gjort. Med någon vecka kvar till skolstart saknade många kommuner ännu lärare, visar SRs enkät. I till exempel Vimmerby jobbar man in i det sista.
– Vi har två tjänster som vi har vare sig legitimerade eller obehöriga på. Rekryteringen fortsätter och så hoppas vi att vi ska kunna rekrytera innan eleverna kommer nästa vecka. Annars får man se över sin organisation och göra förändringar, och fortsätta rekrytera, säger Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i Vimmerby.

56 procent av de 202 kommuner som svarat på en enkät från Ekot upplever att lärarbristen i den kommunala grundskolan är ett stort problem. Flera av kommunerna som i dag uppger att situationen just nu inte är problematisk, ser att den kommer att bli det på några års sikt, bland annat för att många lärare väntas gå i pension.

129 av kommunerna som svarat uppger att lärarsituationen i år är ungefär densamma som tidigare år. 56 kommuner upplever att den blivit bättre, medan 17 tycker att situationen försämrats.

Habo kommun är en av dem som uppger att läget är sämre än tidigare år med färre sökande till lediga tjänster. Skolchefen Katarina Ståhlkrantz säger att situationen inför skolstart ändå ser bra ut, men vittnar om att det kan vara svårt att hitta lärare.
– Det händer ibland att vi har annonser ute där vi inte får några sökande. Då får vi använda vår vikariepool och så får vi annonsera igen. Det handlar om att ha tålamod, säger Katarina Ståhlkrantz.

Många av de 70 procent av Sveriges kommuner som svarat på enkäten vittnar om att de in i det sista söker lärare. I Malmö till exempel saknades med någon vecka kvar till skolstart ett tjugotal lärare, i Skövde sju, i Växjö två och i Sundsvall fem.

De flesta kommuner har också tvingas anställa obehöriga lärare på en del tjänster. Eva Winarve-Westerholm är för- och grundskolechef i Hedemora kommun, som som så många andra kommuner har svårt att hitta behöriga lärare till alla tjänster.
– Vi pratar om att vi ska ha en likvärdig skola, alla elever ska ha rätt till samma utbildning. Likvärdigheten blir det ju inte eftersom vi inte har behörig personal på alla våra enheter.

Lyssna på SR inslaget: Många kommuner saknar fortfarande lärare 2:16 min

2019-08-15 09.40