Kyrkogruppsmöte i Mora den 13/5 om vandringen längs Romboleden

Den 13/5 är det KYRKOGRUPPSMÖTE i Mora om vandringen längs ROMBOLEDEN.

Denna vandring kan vara av intresse även för Solleröbor eftersom Romboleden passerar genom Sollerön och en dagsetapp avslutas här.

För ytterligare upplysningar kontakta Hanna 0250-55 29 16.

SVENSKA KYRKAN
Mora församling

2019-04-29 14.15