Kulturnämnden: Tillfälligt förlängning av ansökningstiden för arrangemangsstöd årsbidrag

Kulturnämnden har beslutat att tillfälligt förlänga ansökningstiden för arrangemangsstöd årsbidrag, från 15 november till 31 december 2018.
Arrangemangsstöd årsbidrag kan sökas av ideella föreningar som arrangerar offentliga kulturarrangemang och har en fastställd verksamhetsplan för 2019.

Vi på kulturförvaltningen har från flera håll hört att det kan vara svårt för föreningarna att få till en verksamhetsplan som ska hinna tas på ett årsmöte innan 15 november, för att kunna söka årsbidrag för kulturarrangemang. Därför har kulturnämnden beslutat att tillfälligt förlänga ansökningstiden. Vi hoppas att det blir ett positivt genomslag och att fler föreningar söker!

Välkommen in med er ansökan senast 31 december. Ansökningar som kommer in efter 31 december behandlas inte.

Läs mer om bidragets kriterier på morakommun.se under föreningsstöd: Länk

Där hittar du också information om hur du söker och blankett för ansökan.

Behöver ni hjälp eller ha fler frågor om bidraget? Hör gärna av er till föreningsservice på foreningsservice.fritid-kultur@mora.se eller ring till kommunens växel på 0250-26 000.

Vänliga hälsningar
Jenny Nises
Förvaltningssekreterare
Kulturförvaltningen
Mora kommun

2018-11-14 15.00