Kraftigt ras för svensk industri – nedgången var oväntad

Swedbank/Silfs inköpschefsindex för industrin minskade i september till 46,3 från föregående månads utfall på 51,8. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008.
Nedgången var oväntad. Analytiker hade i snitt räknat med ett index på 52. Ett indextal under 50 indikerar minskad aktivitet i sektorn.
Fallet bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013. Tre av fem delindex noterades under 50-strecket. Produktion och orderingång stod för de största nedgångarna.

2019-10-01 15.00