KI: Högkonjunkturen är över – TRR/TSL: Konkurserna och varslen ökar – dubbelt så många sägs upp

Konjunkturinstitutet: Högkonjunkturen är över
Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen är på väg att ebba ut. Det skriver konjunkturinstitutet(KI) – och hävdar att både brexit och handelskonflikter ligger bakom förändringen.
– Högkonjunkturen är över, men det betyder inte att vi går in i en lågkonjunktur, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på konjunkturinstitutet.

Konjunkturinstitutet menar att internationella handelskonflikter och oklarheterna kring brexit tynger den globala ekonomin, och att det drabbar den svenska exporten.

Man varnar också för att arbetslösheten fortsätter att öka trots en ”milt expansiv” finanspolitik. Här räknar man med att arbetslösheten stiger till 7,1 procent 2020.

Hushållens syn mer mörk
Inflationen väntas också förbli betydligt lägre än 2 procent och några räntehöjningar från Riksbanken väntas varken i år eller nästa år.

Även hushållens syn på den svenska ekonomin och förväntningarna på framtiden är dyster, skriver KI – något som innebär att man sparar mer och konsumerar mindre.
– Där kan vi prognosmakare och media ha bidragit. Men hushållen har ändå ett visst belägg för att vara pessimistiska. Sysselsättningen minskade snabbt första kvartalet. Sen har utvecklingen accelererat, säger Ylva Hedén Westerdahl vid KI.

Samtidigt har förtroendeindikatorer för både tillverkningsindustri och tjänstesektor fallit tillbaka och är nu lägre än normalt.
KI anser också att regeringen nu bör ha beredskap att snabbt kunna föra en expansiv finanspolitik.
– Det är viktigt att regeringen kan agera snabbt, säger Ylva Hedén Westerdahl till TT och tillägger att politikerna redan nu måste sätta sig ner och ta fram en plan.

Högre arbetslöshet
Även Handelsbanken gör bedömningen att Sverige går mot en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. Tillväxten faller till 1,1 procent i år och fortsätter ned till 0,8 procent nästa år, enligt en färsk konjunkturprognos.

Det kan jämföras med Handelsbankens prognos från i augusti, då årets tillväxt beräknades till 1,5 procent och nästa års till 0,8 procent.

Inbromsningen ser ut att gå snabbare än väntat, inte minst inom industrin.

LÄS MER:

Konkurserna och varslen ökar – dubbelt så många sägs upp
Konkurserna och varslen duggar nu allt tätare. I september var det nästan dubbelt så många arbetare som blev av med jobbet, än samma månad i fjol. Men arbetsmarknaden är långt ifrån död.
”Det är fortfarande fler av de uppsagda som får nya jobb”, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

De uppsagda tjänstemännen som sökte stöd hos TRR Trygghetsrådet ökade med 30 procent under tredje kvartalet. I vissa regioner var ökningen ännu större, i fordonsindustritäta Västra Götaland plus 85 procent.
”Det är en del konkurser i detaljhandeln och vissa delar av landet börjar känna av de sämre tiderna i industrin”, säger Lennart Hedström.

I arbetaryrken är läget ännu sämre. För varje månad som går ökar antalet uppsagda i allt högre fart, enligt systerorganisationen för arbetare, Trygghetsfonden TSL. I september var det nästan dubbelt så många uppsagda arbetare som sökte hjälp via TSL, jämfört med samma månad i fjol.
”Det ökar i allt snabbare takt, och det är industrin, skog och handeln som står för den här ökningen”, säger TSL:s vd Caroline Söder.

Fast inte överallt. I de norra delarna, och då speciellt kring Skellefteåtrakten är arbetsmarknaden närmast glödhet. Northvolts batterifabrik suger åt sig rejält med arbetskraft. De något sämre tiderna har enligt Lennart Hedström gått mjukt fram med de norra delarna av landet.
”Norrland är orört så här långt”, säger han.

Enligt TSL:s statistik minskar till och med uppsägningarna i Norrland sammantaget, framför allt gäller det i Västernorrland och Västerbotten.

Och den kraftiga varselökningen är relativ, anser han. Om trenden håller i sig i nuvarande takt landar det på drygt 13.000 uppsagda tjänstemän som söker sig till TRR i år. Det kan jämföras med snittet på 15.000 per år under hela 2000-talet.
”Det är viktigt att sätta det här i rätt sammanhang så att man inte tror att det är all världens elände som har inträffat. Arbetsmarknaden fungerar uppenbarligen eftersom det fortfarande är fler av de uppsagda som får nya jobb”, säger Lennart Hedström och får medhåll av Caroline Söder:
”De kompetenser som frigörs efterfrågas fortfarande av arbetsmarknaden”, säger hon.

Men många får byta yrke. Närmare hälften av arbetarna anger att de bytt yrke efter uppsägningen, enligt TSL. Men ofta till något bättre. Åtta av tio säger att de fått ett lika eller mer kvalificerat jobb.

LÄS MER:

SSAB pressas av lågkonjunktur – anställda får ledigt  
Svensk stålindustri pressas av konjunkturnedgången och stålkoncernen SSAB låter delar av sin personal gå ned i arbetstid för att minska kostnaderna när produktionen blir lägre. Det gäller både arbetare och tjänstemän vid SSABs anläggningar i Borlänge, Luleå och Oxelösund.
Lyssna på SR Dalarna inslaget: SSAB pressas av lågkonjunktur – anställda får ledigt 2:03 min

2019-10-09 11.00
Uppdaterat: 2019-10-10- 10.00