Inte bara Mora, Falun, Leksand, Hedemora kommuner har ekonomisk kris – Vansbro kommun tvingas till stora besparingar – varsel kan inte uteslutas

Tvingas till stora besparingar
Prognoserna för 2019 visar på ett underskott på 21,2 miljoner kronor i Vansbro kommun. Nu krävs omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Man utesluter heller inte att det kommer att leda till varsel av personal.

Redan nu har Vansbro kommunstyrelse gett arbetsutskottet i uppdrag att innan semesterperioden träffa cheferna inom alla förvaltningar för att gå igenom budget och möjlighet till besparingar. Man har även beslutat att införa en anställningsstopp (med dispensförfarande) där alla rekryteringar över tre månader ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har även beslutat om en förtydligad åtgärdsplan för 2019 med flera punkter för att nå en ekonomi i balans:
* Det är av vikt att kommunchef, ekonomichef och personalchef har den samlade bilden av vad som sker i verksamheterna.
* Det är varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget, genomföra effektiviseringar och reduceringar.
* Chefspolicyn ska tydliggöras i förvaltningen.
* Uppdrag kopplade till åtgärdsplanen prioriteras, konkretiseras och tidsätts.

Enligt Catarina Willman, t.f. kommunchef/ekonomichef på kommun, ska de efter sommaren träffat alla chefer och då kommer man att besluta om hur och var besparingar ska göras.

Socialt stöd och omsorg har underskott på 14.3 miljoner
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar med ett underskott på 18,3 miljoner kronor jämfört med budget. Stora avvikelsen finns inom socialt stöd och omsorg med en prognos på minus 14,3 miljoner kronor och där individ och familjeomsorgen står för 13,3 miljoner kronor.
– Med tanke på att vi har ett tidigare underskott från 2018 på runt 8 miljoner kronor handlar det om runt 30 miljoner kronor, så det krävs mer än en osthyvel för att nå en ekonomi i balans, konstaterar Catarina Willman.

Varsel av personal kan komma
Fram till 2017 hade kommunen några år som visade på röda siffror. Men 2017 var underskottet 3,7 miljoner kronor och 2018 var underskottet 13,5 miljoner kronor. Genom att utnyttja den upparbetade resultatutjämningsreserven på 7,8 miljoner täckte man en del av 2018 års underskott. Nu väntar en tuff period när hela Vansbro kommuns verksamheter ska nagelfars för att hitta åtgärder för att vända på skutan. Willman säger att det krävs stora besparingar och man kan inte utesluta att det kommer att läggas varsel.

LÄS MER:
Inte bara Mora, Falun och Leksand – även Hedemora kommun har ekonomisk kris

2019-06-13 14.30