Informationsskyltar på plats!

17 jun, 2022 | Aktuellt

Årets Hemester-Guide är utdelad i brevlådan till alla hushåll i socknen.
(Den finns att hämta på Coop, Caravan Club, Sagolandet Tomteland och Sockenhuset.)

Slingor för vandring/cykel/bil med sevärdheter finns presenterade i Guiden. Längs slingorna finns informationsskyltar som berättar om socknens natur, kultur och historia. I Gesunda och på Solleröskogen finns skyltarna på plats. Där kan du lära dig mer om t. ex. Digerhäll, Botestenen, Sturbåtn och Måstäpp. Snart förses också Strandstigen Sollerön runt med skyltar om b l a Fiskodlingen, Notdragning, fågelparadiset Norrviken och Järnframställningen.

På Lerön sitter redan 3 skyltar som berättar om Leröns betydelse innan det blev en fast broförbindelse. Ta gärna en cykeltur dit.