Info från Mora församling – Inställda evenemang p.g.a. coronaviruset

Information från Mora församling
Sångstunderna, Kelinglunchen den 7 april samt
Gudstjänst 13 april är samtliga inställda.
Vad gäller Gubbfrukost och Sy-Qlan finns ännu inga uppgifter.
Gå in på församlingens hemsida där uppgifterna uppdateras kontinuerligt.

SVENSKA KYRKAN
Mora församling

2020-03-23 16.00