Höjda råvarupriser efter sommartorkan – Ökade kostnader väntar företag i höst

Torkan ger prischock för matföretag
Sommarens torka slog hårt mot svenska bönder, och nu fortplantar sig krisen till övriga livsmedelsindustrin. För en del företag har priset på råvaror stigit med 40 procent, skriver TT.
Många medlemsföretag i branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger i en rapport att kostnaderna kommer att öka under hösten och våren.
Om inget händer väntas priserna stegra runt årsskiftet, uppger Carl Eckerdal vid Livsmedelsföretagen, som dock tror att konsumenterna också kommer att vara beredda att betala mer i butik, efter att ha sett sommarens torka.

2018-10-09 10.40