Högst vattenflöde i Dalälven på 20 år

Högst vattenflöde i Dalälven
Just nu är vattenflödena i Dalälven och i de allra flesta sjöar längs med älven högre än normalt.
Flödena har inte varit så här höga sedan början på 2000-talet, det säger Anna Risberg vid Länsstyrelsen Dalarna.
Lyssna på SR Dalarna inslaget: Högst vattenflöde i Dalälven på 20 år 0:31 min

2020-03-25 17.35