Sockenhuset – Servicepunkten: Hej turist!

Vill du ha turistinformationsbroschyrer och info om Solleröbygden?
Finns att få på Servicepunkten i Sollerö sockenhus, då Sollerö sockenkontor har öppet.
Där finns kartor, turistinfo från Sollerö hembygdsförening, Siljan turism och övriga Dalarna m.m.
Finns även biblioteks- och samhällsinformation bl.a. bredbandsutbyggnad, landsbygdsutveckling och brandsäkerhet m.m.
Här finns Solleröbladet att få!
Anslagstavlor i foajén med affischer om vad som händer i Socknen, Siljansbygden och övriga Dalarna i sommar.

SOLLERÖ SOCKENFÖRENING
Turistgruppen