Nu går räddningstjänsten i Ludvika upp i RTJ Dala Mitt

I flera år har frågan om ett samgående mellan räddningstjänsten Västerbergslagen i Ludvika och räddningstjänsten Dala Mitt utretts. Från och med den första januari blir det nu verklighet. Då blir de två organisationerna en enhet.
Innan sommaren stod det klart att det blir ett samgående. Sedan dess har de båda organisationerna förberett sig och den första januari 2019 går räddningstjänsten Västerbergslagen i Ludvika upp i Dala Mitt (RDM).
– Fördelarna med ett större förbund är att invånarna i berörda kommuner kommer ha tillgång till ett bredare spektrum av kompetens i framförallt den förebyggande delen av vårt uppdrag men även vid en räddningsinsats, säger Leif Andersson, Förbundschef RDM.
– Erfarenheterna från sommarens skogsbränder, visar också att de räddningstjänster som ingår i ett förbund ofta har större möjligheter att samordna en mer krävande insats över tid.
Förutom Ludvika är det räddningstjänsterna i Säter, Gagnef, Falun och Borlänge som ingår i Dala Mitt.
Med Ludvikas 108 anställda, kommer RDM efter samgåendet ha drygt 400 anställda.

2018-12-19 10.00