God fortsättning!

9 jan, 2022 | Sollerö pensionärsförening, SoPF Aktuellt

Sollerö Pensionärsförening önskar er alla en God fortsättning på det nya året.

Sollerö Pensionärsförenings uppgift är att vara partipolitisk obunden samt att anordna trivselskapande åtgärder för sina medlemmar. Medlemskap beviljas den som har rätt att få pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.

Avgiften är inte så stor och som medlem blir aktiviteterna och resorna till ett lägre pris. Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr. per person och betalas till Bankgiro 731-1855. Det går även att swisha till nr. 123 214 5886. Kom ihåg att skriva ert namn. Det ligger även med ett inbetalningskort. Det är av stor vikt att vi kan ha en egen fristående Pensionärsförening i Sollerö Socken. Vi har under 2021 varit över 150 st. medlemmar

Vi har på baksidan av detta brev de fasta planerade aktiviteterna som kommer att ske under första halvan av 2022.

Utöver detta så kommer vi att genomföra resor samt trivselträffar med aktuella ämnen för pensionärer. Vid varje sådant tillfälle kommer det att finnas någon form av musik. Vi bjuder även på kaffe med dopp, medtag egen kopp. Dessa aktiviteter kommer att annonseras i Solleröbladet och på vår hemsida( sopf.se) samt vår informationstavla i Coopen.

Aktiviteterna vi anordnar är i första hand för våra medlemmar. Om icke medlem vill delta och plats finnes sker det mot en förhöjd avgift.

Tillsammans med Sollerö IF skall vi under början av 2022 försöka anordna en Boulebana i Sollerö Parken där vi kan vara och spela vår, sommar och höst.

Aktiviteter och eventuella resor kommer att vara beroende av de restriktioner som beslutas av Folkhälsomyndigheten. Om de genomförs så kommer de att ske enligt de beslutade restriktionerna. Vi vill därför be er att följa den information som kommer att ske via Solleröbladet, hemsidan (sopf.se) och informationstavlan i Coopen. Ni kan även ta kontakt med aktivitetsansvariga för ytterligare information.

OBS! Årsmötet ska vi försöka genomföra den 3 februari kl. 15.00

Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till våra aktiviteter.

Styrelsen