Fortsatt bostadsbrist i Dalarna skapar hinder för företagen

Kompetensbrist hos företag och offentlig sektor är resultatet av den ökande bostadsbristen i Dalarna.

Bostadsbristen i Dalarna hinder för företagen
Den ökande bostadsbristen i Dalarna börjar nu resultera i kompetensbrist hos företag och offentlig sektor. Framför allt behövs det fler hyreslägenheter med överkomlig hyra för inflyttande personal. Det visar länsstyrelsen Dalarnas bostadsmarknadsanalys. (Se länken längst ner!)

Trenden från 2018 med allt fler dalakommuner som hade en bostadsmarknad i balans kom snabbt av sig.
I år är det bara Orsa kommun som bedömer att man har balans mellan tillgång och efterfrågan totalt sett. Vansbro, Malung-Sälen och Älvdalen har alla tre gått från balans tillbaka till underskott.

Även i centralorterna uppger alla kommuner utom Orsa att det är bostadsbrist. Åtta kommuner har dessutom ett underskott i ytterområdena medan Vansbro är ensam om att ha överskott utanför centralorten.

En enkel förklaring till att det ser ut som det gör levererar Borlänge kommun. Nämligen att kommunen på tio år växt med 4 208 invånare medan det bara byggts 823 nya bostäder.

Matematiken går helt enkelt inte ihop. Köerna till lägenheterna är i dag långa oavsett geografiskt läge i kommunen.

Mora kommun kommenterar obalansen med att det byggdes för lite under många år medan befolkningen ökade, vilket lett till att det i dag är sämre rörlighet på marknaden och stigande priser.

Enkätsvaren från kommunerna som länsstyrelsen samlat in avslöjar att det gått så långt med bostadsbristen att den orsakat kompetensbrist på arbetsplatserna.

När det inte finns bostäder att hänvisa nyinflyttade till börjar företag och arbetsgivare inom offentlig sektor få allt svårare att rekrytera personal.

Försämrad rörlighet på bostadsmarknaden ger helt enkelt försämrad rörlighet även på arbetsmarknaden med begränsade möjligheter att matcha lediga jobb med rätt kompetens.

Dalarna har i dag en förhållandevis låg arbetslöshet och många företag som vill öka personalstyrkan. Arbetsförmedlingen menar också att det behövs för att lätta på arbetsbördan för den befintliga personalen. Arbetsbelastningen på företagen i Dalarna är bland de högsta i landet.

Men problemet med brist på arbetskraft – delvis en följd av bostadsbristen – väntas bestå kommande år.

I det här sammanhanget är det framför allt främst fler hyresrätter med överkomlig hyra som behövs, framgår det av länsstyrelsens rapport.

Borlänge är den dalakommun som har behov av flest nya bostäder, nämligen någonstans mellan 500 och 1 000.

Sju kommuner uppskattar behovet till 100-500. De som gör den bedömningen är Avesta, Falun, Ludvika, Leksand, Smedjebacken, Säter och Hedemora.

Övriga räknar med att de behöver upp till 100 nya bostäder. Orsa har dock inte svarat eftersom kommunen redan uppnått balans.

Bara tre kommuner – Rättvik, Vansbro och Orsa – tror att de kommer att ha balans om tre år. Alla andra räknar med att ha fortsatt underskott.

I en kommentar skriver länsstyrelsen Dalarna att bostadsbristen påverkar alla men att den slår allra hårdast mot grupper som är nya eller svaga på bostadsmarknaden.

Främsta utmaningen är därför inte att bygga nytt, utan att även bygga för personer med låga inkomster.

Det statliga investeringsstödet för ny-, om- och tillbyggnader har haft stor betydelse för de projekt som Dalarnas allmännyttor genomfört. Nu när osäkerheten är stor om vad som ska hända med stödet och villkoren krångliga försvårar det för aktörerna, påpekar länsstyrelsen.

FAKTA: Läget på bostadsmarknaden
Kommun – Totalt – Centralorten – Övriga kommundelar

Avesta – Underskott – Underskott – Underskott
Borlänge – Underskott – Underskott – Underskott
Falun – Underskott – Underskott – Balans
Gagnef – Underskott – Underskott – Underskott
Hedemora – Underskott – Underskott – Balans
Leksand – Underskott – Underskott – Balans
Ludvika – Underskott – Underskott – Underskott
Malung-Sälen – Underskott – Underskott – Underskott
Mora – Underskott – Underskott – Underskott
Orsa – Balans – Balans – Balans
Rättvik – Underskott – Underskott – Balans
Smedjebacken – Underskott – Underskott -Underskott
Säter – Underskott – Underskott – Underskott
Vansbro – Underskott – Underskott – Överskott
Älvdalen – Underskott – Underskott – Balans

LÄS MER: Rapport 2019:07 Bostadsmarknad i Dalarna 2019

2019-08-13 13.40