Försäljningsrapport från Sollerömacken september månad

Försäljningsrapport från Sollerömacken
September 2019 2018 2017
Bensin 25 461 23 285 25 567
Diesel 19 846 20 276 21 215
Totalt 45 307 43 561 46 782

2 058 663 l bensin och 1 303 590 l diesel, totalt 3 362 253 l,
oktober 2012 – september 2019.

SOLLERÖ PETROLEUM AB – SOLLERÖMACKEN

2019-10-28 16.30