Försäljningsrapport från Sollerömacken november månad

Försäljningsrapport från Sollerömacken
November 2018 2017 2016
Bensin 18 016 22 083 18 246
Diesel 15 711 17 013 15 147
Totalt 33 727 39 096 33 393

1 808 034 l bensin och 1 109 317 l diesel, totalt 2 917 351 l,
oktober 2012 – november 2018.

Tack för alla tankar under 2018, väl mött 2019.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Sollerö Petroleum AB

2018-12-10 16.20