Försäljningsrapport från Sollerömacken maj månad

Försäljningsrapport från Sollerömacken
Maj 2019 2018 2017
Bensin 24 881 16 008 26 564
Diesel 19 196 10 846 17 099
Totalt 44 077 26 854 43 663

1 931 263 l bensin och 1 211 187 l diesel, totalt 3 142 450 l,
oktober 2012 – maj 2019.

2019-06-11 10.10