Försäljningsrapport från Sollerömacken januari månad

Försäljningsrapport från Sollerömacken
Januari 2020 2019 2018
Bensin 17 979 17 352 20 472
Diesel 15 962 13 357 23 953
Totalt 33 941 30 709 44 425

2 142 612 l bensin och 1 374 685 l diesel, totalt 3 517 297 l,
oktober 2012 – januari 2020.

SOLLERÖMACKEN – SOLLERÖ PETROLEUM AB

2020-02-11 10.00