Försäljningsrapport från Sollerömacken december månad

Försäljningsrapport från Sollerömacken
December 2019 2018 2017
Bensin 21 426 21 010 23 224
Diesel 20 103 18 737 21 098
Totalt 41 529 39 747 44 322

2 124 633 l bensin och 1 358 723 l diesel, totalt 3 483 356 l,
oktober 2012 – december 2019.

SOLLERÖMACKEN – SOLLERÖ PETROLEUM AB

2020-01-14 11.10