Sollerö Pensionärsförening

Meddelanden

SoPF Inställda evenemang

Styrelsen har beslutat att på grund av Pandemin skjuta upp "Trivselträffen den 20 januari" till ett senare datum. När det gäller övriga ...

Närmast i kalender

februari 2022
mars 2022
Load More

Kontakt

Styrelse

Lars Hällsten, Ordförande, 070-631 86 56
Jan Thorell, Kassör, 070-385 70 22
Sol Britt Wartenberg, Sekreterare, 070-4938973
Anna Böhlmark, Ledamot, 070-512 10 94
Gunnar Låås, Ledamot, 070-648 00 91
Hol Hans Persson, Ledamot, 070-324 20 58
Birgitta Sahr, Ledamot, 070-2833620
Sune Bondesson, Suppleant, 072-725 50 05

Verksamheter

BINGO, Franz Larsson
BOULE, Margareta Ahlström 0250-22603
GYMNASTIK, Ann-Marie Lindgren
RESOR, Lars Hällsten lars.g.hellsten@gmail.com eller tel. 070 631 86 56