Sollerö Sockenförening

Sollerö Sockenförening

Verkar för gemenskap och samarbete i bygden samt utveckling av bygdens gemensamma intressen.
Postadress:
Sollerö Sockenförening
Budgatu 2
792 90 SOLLERÖN

Besöksadress:
Sollerö Sockenkontor,
Sollerö Sockenhus
Budgatu 2
SOLLERÖN

E-post: info@solleron.se
Solleröns hemsida: www.solleron.se

Kontakt: Staffan Bond
staffan.bond@telia.com

Sockenkontoret
Sollerö Sockenhus
tel. 0250-225 48