Sollerö Pensionärsförening

oktober 2021
november 2021
Load More

LARS HÄLLSTEN, Ordförande, 070-631 86 56

JAN THORELL, Kassör, 070-385 70 22

SOL BRITT WARTENBERG, Sekreterare, 070-4938973

ANNA BÖHLMARK, Ledamot, 070-512 10 94

GUNNAR LÅÅS, Ledamot, 070-648 00 91

HOL HANS PERSSON, Ledamot, 070-324 20 58

BIRGITTA SAHR, Ledamot, 070-2833620

SUNE BONDESSON, Suppleant, 072-725 50 05

BINGO, Franz Larsson
BOULE, Margareta Ahlström 0250-22603
GYMNASTIK, Ann-Marie Lindgren
RESOR, Lars Hällsten lars.g.hellsten@gmail.com eller tel. 070 631 86 56