Sollerö Hushållningssällskap

Verkar för en levande landsbygd, ett aktivt företagande och starkt förtroende mellan jordbrukets producenter och konsumenter. Hushållning med naturresurser är grunden för all verksamhet.

Kontaktperson: Mats Wik, ordf.
Adress Utanmyrav. 76
Postadress 792 90 Sollerön
Telefon 0250-224 62

E-post matsg.wik@telia.com
www www.hush.se/mitt/

Hushållningssällskapet bedriver lokal verksamhet inom Hushållninssällskapet Dalarna Gävleborg.

Som medlem får du bland annat:
– Delta i gillets verksamhet
– Vår medlemstidning med 5 nr per år
– Möjlighet att påverka landsbygdsutvecklingen
– Delta i olika aktiviteter, t ex resor, fester, kulturprogram, fält- och gårdsvandringar.

Sollerö Hushållningssällskap har en egen styrelse. Kontakta gärna ordföranden om Du har förslag på aktiviteter eller synpunkter på verksamheten.