Sollerö Gemensamhetsskog

Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening förvaltar fastigheterna Bengtsarvet s:1 och Mångbrofastigheten, Gesunda 159:1

Kontaktperson 
Se länken: http://www.soldskog.se

Det viktigaste skälet till att bilda Sollerö Gemensamhetsskog var att bönderna ville skapa resurser för att täcka kostnader för åtgärder till deras gemensamma nytta.