Sälens samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen förvaltar följande skogsbilvägar:
Gesunda ga:2 Sälenvägen, norra delen, från Gesunda till Lokberget/ ”Sparbössan” och Rossbergsvägen.
Gesunda ga:42 Bosbergsvägen.
Gesunda ga:43 Borrbergsvägen.

Kontakt:
Kisti Mats, ordförande: Tel. 070-397 17 43

Föreningens adress: Gesundavägen 91, 792 90 Sollerön
E-post: info@salenvagen.se
Hemsida: www.salenvagen.se